Företag och branscher

I Karlstad Business Region finns ca 16 000 olika verksamheter. Företagen finns inom en mängd branscher. Tillverkande industri är en stor sektor som också genererar företag som stödjer de tillverkande företagen. Nedan listas regionens största arbetsgivare.

Exempel på stora arbetsgivare i regionen (antal anställda)

BillerudKorsnäs​​ 850
Stora Enso AB​​ 850
Valmet AB​​​ 675
Frösunda Omsorg AB ​ 675
MSB​​​ 425
Tieto Sweden AB ​​375
Teliasonera Sverige AB ​ 325
Tidningstjänst AB ​ 325
Nobina Sverige AB ​275
SBAB​​ 225
AB Pictura ​ 175
  • Företagsstöd30
  • Ortstjänster32
  • Tillverkande38

Företagsstöd är en kategori där företag som stödjer den tillverkande sektorn finns.

Ortstjänster är en kategori företag som uppstår ur de boendes behov och är beroende av ortens storlek.