”Vi har ett av Sveriges bästa logistiklägen”

Syskonen Lena och Kent Forsberg äger och driver Rigab. Företaget kör all Pantameras pantmaterial i hela Värmland. Ute på Nyängen hämtas 160 kubik med aluminiumburkar och PET-flaskor tre gånger i veckan.

Flytten till Nyängen i Grums för elva år sedan var en chansning som föll väl ut.
Nu rullar transport- och logistikföretaget Rigab in på sitt 55:e år.
– Vi har stor nytta av att vara stationerade i ett län med skogsindustri, säger Lena Forsberg, som äger Rigab tillsammans med sin bror Kent Forsberg.

För 55 år sedan startade Leo och Ingvor Forsberg företaget Rigab – då med en traktor och en kärra som de hämtade soptunnor med. Sedan dess har det hänt en hel del och nästa generation har hunnit ta över ratten. Barnen Lena och Kent Forsberg äger och driver numera företaget som har sju anställda.
– Vi har två industrihotell här ute på Nyängen utöver våra egna lokaler. I vårt transport- och logistikföretag, där vi transporterar åt LBC Frakt Värmland, kör vi mycket pellets åt Stora Enso samt pantmaterial åt Pantamera, säger Lena Forsberg.

Lyckad flytt till Nyängen
Innan flytten till Nyängen 2007 var Rigabs personal utspridd på olika platser – garaget låg i Segoltan, sorteringen på industriområdet i Grums och kontoret vid Karlberg.
– Allt eftersom vi växte och skaffade oss fler bilar så kände vi oss splittrade när vi var så utspridda och vi ville komma närmre kunderna. Flytten till Nyängen var en chansning men vi hade på känn att satsningen skulle slå väl ut. I och med flytten sparade vi nästan en hel arbetsdag per vecka i produktionstid. Vi fick dessutom bättre personalutrymmen med både fika- och omklädningsrum. Så flytten innebar verkligen flera steg uppåt på alla plan, säger Lena Forsberg och fortsätter:

– Jag tycker att vi har Sveriges bästa logistikläge när det gäller vägtrafik, en bra knutpunkt med E18 och E45 alldeles intill. Vi har dessutom stor nytta av att vara stationerade i en region med skogsindustri, den är viktig för oss alla. Vi har anpassat en del av våra industrifastigheter utifrån den.

Hur ser era framtidsplaner ut?
– Vi har köpt mer mark som vi planerar att bygga på till kunder som är intresserade av nya lokaler med nära anslutning till E18/E45. Så vi ser positivt på framtiden, säger Lena Forsberg.