Karlstad växer

Karlstad växer och står inför den största stadsomvandlingen i modern tid.

Utformningen av stadsmiljön håller hög kvalitet och innehåller det oväntade. Ett hållbart resande är centralt i planeringen.

Vi bygger tätare men värnar grönskan och närheten till vatten. Flera helt nya bostadsområden och stadsdelar växer fram och 10 000 nya bostäder byggs. Vi får en ny väg mellan Bergvik och Örsholmsleden och Karlstads tätorter utvecklas.