Forefront Consulting etablerar sig i Karlstad

Forefront är ett verksamhets- och IT-konsultbolag med drygt 380 anställda. Med kontor på åtta orter i Sverige och en offshoreverksamhet i Kina guidar de företag och organisationer i det digitala landskapet och övriga transformationer. Oavsett om uppdraget avser affärsverksamhet, teknologiska plattformar eller designlösningar är utgångspunkten alltid att först skapa en samsyn kring nödvändiga förändringar, för… Läs mer »

Teamtänk ledde till storslam för Niklas och hans företag

Årets arbetsplats och årets företagare – Maskintillbehör i Grums, hittar vi mitt i naturen ute i Lång. – Här hjälps vi åt som ett team för att hitta lösningar och jag vill att de anställda och kunderna ska känna att de blir bra bemötta, säger Niklas Karlsson. Det blev storslam för Niklas Karlsson och hans… Läs mer »

”Vi har ett av Sveriges bästa logistiklägen”

Flytten till Nyängen i Grums för elva år sedan var en chansning som föll väl ut. Nu rullar transport- och logistikföretaget Rigab in på sitt 55:e år. – Vi har stor nytta av att vara stationerade i ett län med skogsindustri, säger Lena Forsberg, som äger Rigab tillsammans med sin bror Kent Forsberg. För 55… Läs mer »

Gadtech etablerar sig i Karlstad

Gadtech etablerar sig i Karlstad! Företaget Gadtech arbetar med järnvägsinfrastruktur och fordonen på järnvägen etablerar en del av sin verksamhet i Karlstad. Företaget kommer att arbeta med underhåll av godståg. Varför det blev Karlstad i Karlstad Business Region är tack vare det geografiska läget där man når Göteborg och Stockholm på några timmar och det… Läs mer »

60 nya medarbetare sökes till Stora Enso i Gruvön

Det är full fart på Gruvöns sågverk i Grums i Värmland. Byggnationen av den nya produktionslinjen för korslimmat trä (CLT) har nyligen påbörjats. Förutom att utöka sågverkets produktion så kommer den nuvarande personalstyrkan förstärkas med ytterligare 60 personer. Företaget är nu på jakt efter medarbetare som vill vara med och utveckla framtidens hållbara träprodukter och… Läs mer »

Karlstad växer

Karlstad växer och står inför den största stadsomvandlingen i modern tid. Utformningen av stadsmiljön håller hög kvalitet och innehåller det oväntade. Ett hållbart resande är centralt i planeringen. Vi bygger tätare men värnar grönskan och närheten till vatten. Flera helt nya bostadsområden och stadsdelar växer fram och 10 000 nya bostäder byggs. Vi får en ny… Läs mer »

Stora Enso investerar i 45MEUR i en ny produktionslinje för korslimmat trä (CLT) i Grums kommun

Stora Enso har beslutat att investera 45 MEUR i en ny produktionslinje för korslimmat trä (CLT) i anslutning till Gruvöns sågverk i Sverige. Investeringen kommer ytterligare att stärka Stora Ensos ställning som global leverantör av högkvalitativa byggelement i trä samt som marknadsledande inom CLT. Produktionen beräknas starta under första kvartalet 2019. Kapaciteten för den nya… Läs mer »

BillerudKorsnäs investerar 5,7 miljarder i Grums

Styrelsen för BillerudKorsnäs har tagit beslut om att bygga en ny kartongmaskin vid produktionsenheten i Gruvön, Grums kommun. Investeringen är på 5,7 miljarder kronor och blir den största som gjorts i en pappers- eller kartongmaskin i Europa på 2000-talet. Därmed stärks också Värmland som ett centrum i Sveriges växande bioekonomi och som en världsledande kunskapsregion… Läs mer »